Laidat

Laitojen pelaamisesta on monenlaisia mielipiteitä. Jotkut pelaajat välttävät laitoja kuin ruttoa ja toiset taas pelaavat laitaan aina kun mahdollista. Paras tapa löytyy todennäköisesti näiden kahden ääripään väliltä. Yleisin mielipide on, että laitaan kannattaa mennä jos siitä saa lisää siirtoja tai muuten parannettua asemiaan. On kuitenkin huomattava, että vaikka laidoista saakin usein hyviä siirtoja etenkin keskipelissä, niistä on usein huomattavaa haittaa lopussa. Tämä siis jos et saa vastustajaasi nujerrettua ennen loppupeliä. Loppupelissä laidoista on useita selviä haittoja joita ei ilmene, jos laidat ovatkin vastustajallasi. Laidassa olevalle pelaajalle voi tehdä esim. wedgen sekä stonerin (näistä myöhemmin).

Seuraavassa kuvasarjassa näkyy kaksi erilaista tilannetta, joissa kummassakin musta on pelannut itsensä laitoihin ahdistaen valkoisen vaikean näköiseen tilanteeseen. Kuvassa 1 on valkoisen vuoro. Koska musta on laitoihin pelaamalla saanut valkoisen liikkuvuuden huonoksi, valkoisella ei ole kuin yksi vaihtoehto, pelata X-ruutuun g7 (kuva 2). Tämän jälkeen musta pääsee pelaamaan kulmaan (kuva3). Kuvassa 4 näkyy sama tilanne, kuin kuvan 1 jälkeen sillä erolla, että onkin mustan vuoro pelata. Nyt musta ei saakaan pakotettua valkoista pelaamaan kulmaan. Päinvastoin. Musta joutuu avaamaan peliä ja tarjoamaan valkoiselle koko ajan enemmän mahdollisia siirtoja kuten kuvista 4, 5 ja 6 näkyy. Tämä tilanne onkin melko yleinen. Jos laitaan pelaava pelaaja ei saakaan pakotettua vastustajaansa huonoihin siirtoihin, siis yleensä C- ja X-ruutuihin, tilanne kääntyy nopeasti loppua kohti päinvastoin. Musta tuleekin lopussa todennäköisesti olemaan vaikeuksissa laitojensa takia.


Kuva 1 Valkoisen vuoro

Kuva 2. Mustan vuoro

Kuva 3. Valkoisen vuoro

Kuva 4. Mustan vuoro

Kuva 5. Mustan vuoro