Myrkytys/Blokkaus

Myrkyttämisessä on tarkoitus estää vastustajaa pelaamasta tiettyä hyvää siirtoa tai tehdä hänen pelaamisensa tiettyyn ruutuun kannattamattomaksi. Nämä ovatkin juuri kaksi myrkyttämisen perustyyppiä. Tässä kummastakin esimerkit.

Ensimmäisessä kuvasarjassa pelataan erittäin tavallinen aloitus Tiger. Tämä tilanne kuvastaa hyvin myrkyttämisen perimmäisen tarkoituksen. On mustan vuoro. Jos musta ei tee mitään tilanteelle tulee valkoinen saamaan hyvän hiljaisen siirron ruutuun b5 kuten kuvasta 1 näkyy. Kuvassa 2 näkyy miten musta siirtämällä ruutuun c2 estää valkoisen siirron ruutuun b5 kääntämällä nappulan ruudussa d3. On myös huomattava, kuten kuvasta 1 näkyy, että mustalla on myös mahdollisuus hiljaiseen siirtoon ruutuun e6. Vaikka musta blokkasi valkoisen hiljaisen siirron jäi hänelle silti mahdollisuus siirtää ruutuun e6 tämän jälkeen. Valkoisella ei ole mahdollisuutta estää tätä siirtoa.Toinen esimerkkitapaus näyttää miten hyvin on mahdollista haitata vastustajan hyvältä näyttänyttä siirtoa saaden vielä itse hyvä siirto. kuvassa 3 näkyy miten valkoinen pelatessaan ruutuun g6 petaa itselleen hiljaista siirtoa ruutuun f6, jolloin valkoinen kääntäisi ainoastaan mustan nappulan ruudussa e5. Kuvassa 4 näkyy miten musta on estänyt valkoista pelaamasta hyvää siirtoaan ruutuun f6 laittamalla nappulansa ruutuun g5. Valkoinen voi toki edelleen laittaa nappulansa ruutuun f6, mutta kääntäisi samalla ruudun e5 nappulan lisäksi mustat nappulat ruuduissa f4 ja f5. Tämä ei enää olisi hyvä siirto.

Näin näimme miten pienillä siirroilla, joissa myös itse saa hyvän siirron, voi haitata tai estää vastustajaa saamasta itselleen hyvää siirtoa.


Kuva 1. Mustan vuoro

Kuva 2. Valkoisen vuoro

Kuva 3. Mustan vuoro

Kuva 4. Valkoisen vuoro