Täydellinen laita

Täydellinen laita on laita, jossa pelaajalla on kuusi (6) nappulaa sekä kaikki laidan viereiset neljä (4) nappulaa ovat myös samanvärisiä kuin laitanappulat. Kuvassa 1 näkyy ylhäällä täydellinen laita. Mustalla on laita b1-g1 jossa myös nappulat c2-f2 ovat mustia. Tämän hyöty näkyy hyvin seuraavasta esimerkistä.

On valkoisen vuoro siirtää. Hän siirtää ruutuun b2. Hänellä on tarkoituksena, että musta siirtäisi ruutuun a1, jolloin hän voisi siirtää ruutuun a2, säilyttäen suurimman osan nappuloista a-rivillä ts. vasemmalla laidalla. Kuitenkin, koska ylhäällä eli pohjoislaidassa mustalla on kaikki nappulat, musta siirtää odotetusti kulmaan ruutuun a1. Valkoinen ei kuitenkaan voi siirtää ruutuun a2, kuten kuvasta 3 näkyy, koska hän ei saa mustaa nappulaa omien nappuloidensa väliin. Tämä johtuu juuri pohjoislaidasta, jossa valkoisella ei ole yhtään nappulaa 2-rivillä. Näin valkoinen joutuu kuvan 4 mukaan siirtämään ruutuun g2 (tai vaihtoehtoisesti ruutuun g7, jolloin tulos olisi sama). Seuraavaksi musta laittaa nappulansa ruutuun a2 ja saavuttaa lopulta selvän voiton.

Täydellinen laita on siis usein hyödyllinen, sillä silloin vastustajan x-ruutuun pelaama siirto antaa swindlen, kun vastustaja ei pystykään pelaamaan viereiseen c-ruutuun.


Kuva 1. Valkoisen vuoro

Kuva 2. Mustan vuoro

Kuva 3. Valkoisen vuoro

Kuva 4. Mustan vuoro

Kuva 5. Valkoisen vuoro